Η εταιρία

Η Novacta ιδρύθηκε το 1997 για να αντιπροσωπεύσει χημικές εταιρείες που δημιουργήθηκαν μετά την διάσπαση της Hoechst A.G. και οι οποίες επιθυμούσαν να διατηρήσουν και επεκτείνουν την παρουσία τους στην Ελληνική αγορά. Σήμερα η Novacta συνεργάζεται με περισσότερες από 15 εταιρείες, παρέχοντας προώθηση πωλήσεων και εμπορικές και τεχνικές υπηρεσίες για τα προϊόντα τους στην Ελλάδα και την Κύπρο. Τα προϊόντα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και απευθύνονται σε βιομηχανικούς πελάτες και εμπορικές εταιρίες.
Η Novacta είναι ανοικτή σε νέες συνεργασίες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, προσφέροντας ένα έμπειρο αξιόπιστο και αποτελεσματικό δίκτυο πωλήσεων.