Οικονομικά Στοιχεία χρήσης 2013

Οικονομικά Στοιχεία χρήσης 2013

Κατεβάστε εδώ σε μορφή pdf τον Ισολογισμό του 2013

Κατεβάστε εδώ σε μορφή pdf το Προσάρτημα Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2013
Κατεβάστε εδώ σε μορφή pdf το Πρακτικό Διαχείρισης – Έκθεση διαχειριστών (10/03/2014)
Κατεβάστε εδώ σε μορφή pdf την Πρόσκληση Τακτικής συνέλευσης των εταίρων